RÓŻA ARKA 24

Dzisiaj

Wtorek, 22 Maj 2018

We wrześniu 2017 r. odbędzie się Narodowy Kongres Trzeźwości, pierwszy w powojennej historii Polski,.
Jego go hasłem jest "Ku trzeźwości Narodu, Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu" 
Celem Kongresu jest ograniczenie spożycia alkoholu, promocja trzeźwości i abstynencji


Celem członków Róży ARKA24 (Apostolska Róża Katolickich Abstynentów) jest troska o "trzeźwość wszystkich przez abstynencję wielu" przy pomocy trwania na modlitwie przez cały dzień - 24 godziny
Włączamy się w nurt przygotowań do Narodowego Kongresu Trzeźwości
Troszczymy o trzeźwość w naszych Rodzinach, w codziennych obowiązkack, w życiu prywatnym, społecznym, rodzinnym, towarzyskim, publicznym, religijnym, narodowym ...

Codzienna modlitwa (przez miesiąc)

Przedstawienie próśb i podziękowań ...


Odmawiamy jeden Dziesiątek Różańca Świętego


jeden raz:

Ocze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bbądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen


dziesięć razy:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w gpdzinę śmierci naszej. Amen


jeden raz:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen


Wezwania (trzy razy):

Jezusie, Synu Boży, zmiłuj się nad nami

O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy 

Modlitwa:

Panie, Jezu Chryste, któryś chciał, aby Przenajświętsza Dziewica Maryja Niepokalana, A Twoja Matka, w swoim poczęciu, uwielbiona została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki, mogli dojść do radości wiekuistych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Poświęcenie rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi:

O Maryjo, Matko Boga i Matko nasza! * Poświęcamy dziś Twemu Niepokalanemu Sercu * nasze domy, * nasze rodziny, * naszą młodzież i nasze dzieci. * Niech nasze domy * będą na wzór Twego domu w Nazarecie. * Niech spływa na nie * pokój i prawdziwe szczęście. * Niech się w nich spełnia prawo Boże i wola Boża. * Niech w nich kwitnie * miłość społeczna i zgoda chrześcijańska. * Niech w nich panuje * całkowite zdanie się na Opatrzność Bożą. * Upraszamy dla naszych rodzin i całego Narodu Polskiego o łaskę trzeźwości. * Czuwaj nad nami wszystkimi, * dopomóż nam żyć po chrześcijańsku. * Otocz nas swoją macierzyńską opieką * i racz, O Matko Niepokalana, * zbliżyć do nieba nasze domy i nasze rodziny, * które odtąd do Twego Niepokalanego Serca * we wszystkim należeć będą. * Amen



W tym czasie:
Zachowujemy abstynencję od alkoholu
Modlitwy odmawiamy ustnie, czyli na głos (choćby szeptem)
Uczestniczymy w comiesięcznej formacji - w Krzemienicy w drugie piątki miesiąca o godz. 16.30 (ze względów praktycznych możemy uczestniczīć fizycznie albo duchowo - mentalnie)
Zaleca się przystępowanie do sakramentów świętych (o ile to możliwe)

Przynależność do Róży Arka24 jest całkowicie dobrowolna i polega na decyzji woli

Czas trwania poszczególnej Róży to okres jednego miesiąca od dnia przystąpienia z możliwością przedłużania o kolejne miesiące